Jdi na obsah Jdi na menu

Vzdělávací program MŠ

 

 
Vize našeho školního vzdělávacího programu
 
    
   Naše koncepce je stavěna na osobnostně orientovaném prožitkovém 
  předškolním vzdělávání, které plně respektuje nezastupitelnost                   
 rodinné výchovy.
 
  • Povedeme děti, aby si uvědomily identitu svého těla, měly představu o  jeho skladbě a funkci. Vědomě dodržovaly osobní hygienu a sebeobsluhu. Prospívaly tělu aktivním způsobem a vědomě neohrožovaly své zdraví.
  • U dětí budeme podporovat jejich spontánní zvídavost rozvíjet poznávací dovednosti a city, podporovat jejich prožívání a učit je sebeovládání, podporovat sebedůvěru a učit je sebepoznání a sebehodnocení.
  • U dětí budeme také podporovat přirozenou potřebu kontaktu,  komunikace a součinnosti s druhými lidmi, jejich schopnost vnímat   respektovat druhého člověka jako individualitu a být k odlišnostem  druhého tolerantní.
  • Děti budeme připravovat na budoucí sociální role v soukromém, pracovním i veřejném životě ve společnosti, na dodržování práv  povinností, respektování pravidel chování, na přijetí společenských kulturních a etických hodnot.
  • Povedeme děti, aby pochopily, že prostředím je všechno kolem nás, lidé, společnost i příroda, aby byly schopny orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby je dovedly zhodnotit, zvažovaly rizika a přínosy a podle toho jednaly, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování                      ve vztahu k prostředí, aby se naučily některým dovednostem k jeho ochraně a tvorbě a podílely se na péči o prostředí.
 Prožitkem, radostí z poznání a šťastným úsměvem, rozšiřovat dětské    
 obzory, aktivní zábavou a hrou připravit děti na vstup do světa dospělých.
 
 
 
 
Vzdělávací obsah
 
 
Témata našeho školního vzdělávacího programu
 
 
Třída plná kamarádů
 
Draku, draku poleť výš
 
Kde se vzalo, tu se vzalo plno listí napadalo
 
Už slyším zvoneček
 
Překvapení paní zimy
 
Za poznáním jdeme světem
 
Otvírání studánek
 
Můj mazlíček
                                                                            
Všechno kolem kvete
 
Sluníčko sviť nám a hřej
 
          
 
Cíle našeho školního vzdělávacího programu
 
 
     Z.Matějček
     
   …Cílem výchovy není, aby všechny děti byly stejné                                                                        a stejně se chovaly, ale aby při vší rozmanitosti                                           
                   zjevů a povah byly v životě i úspěšné i šťastné
 
 
  •  rozvoj vrozených dispozic a schopností dítěte
  •  vybudování pevných základů pro bezbariérový přechod do základní školy
  • rozvoj dítěte zaměřený na kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí